MIDDEN - DELFLAND

De Klaas Engelbrechtspolder

Een lezing met deze titel wordt gehouden wordt door Epko Bult (gemeentearcheoloog van Delft en Schipluiden) en Jacques Moerman (historicus), op woensdag 16 april 2003 in de Hoombloem, Koningin Julianaplein te Den Hoom, aanvang 20.00 uur (toegang vrij).

Meer dan 750 jaar is de Klaas Engelbrechtspolder, gelegen tussen Schipluiden, Den Hoorn en 't Woudt, in gebruik geweest door boeren. Wat is de geologische situatie van deze polder? Wie waren de eerste boeren? Hoe oud zijn de huidige boerderijplaatsen? Wie hebben hier gewoond? Welke producten werden hier gemaakt? Op deze en andere vragen zullen de sprekers in de lezing een antwoord geven. Beiden illustreren hun verhaal met kleurrijk beeldmateriaal. 

De Klaas Engelbrechtspolder kan nog altijd worden gekarakteriseerd als een open weidegebied met grazende koeien en schapen. Het is echter lang niet zeker of het boerenbedrijf hier ook in de toekomst voldoende bestaansrecht heeft. Wat moet er gebeuren om de boeren in deze polder te houden? Deze vraag wordt aan het eind van de avond besproken. Nooit eerder is in een lezing zoveel aandacht besteed aan de Klaas Engelbrechtspolder. We rekenen dan ook op een grote opkomst.

 

 


Detail van het Dertiende Stuk van de kaart van Delfland, Kruikius, anno 1712. Op deze kaart is de Klaas Engelbrechtspolder aangeduid als "Hodenpylse Polder".

Organisatie: De besturen van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden en de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk.