MIDDEN - DELFLAND

Kijken naar boerderijen

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden sluit het ‘Jaar van de Boerderij’ af met de lezing  

‘Kijken naar boerderijen’
boerderijen vertellen het verhaal van hun bouwgeschiedenis, 

die gehouden wordt door Frits van Ooststroom, bestuurslid van de Boerderijenstichting Zuid-Holland. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 november 2003 in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur (toegang vrij).

Sinds 1984 is de spreker in en buiten Midden-Delfland betrokken bij het bouwhistorisch onderzoek van boerderijen. 

Door de eeuwen heen werd er verbouwd aan boerderijen. De opkamer en melkkelder werden vergroot. Wonen en werken werden gescheiden. Er vond een vergroting van de veestapel plaats. Er werd gespecialiseerd in veehouderij of akkerbouw. Er werd boter of kaas gemaakt. Er werden andere gewassen geteeld. Nieuwe bouwmethoden en -materialen deden hun intrede. Vrijwel altijd lieten die veranderingen zichtbare sporen na binnen en buiten het boerderijgebouw.

Twee vragen staan in deze lezing centraal. Ten eerste: Waarom zijn onze boerderijen zo verschillend? Ten tweede: Hoe oud zijn onze boerderijen?

Kijken naar boerderijen met de nieuwsgierige ogen van de bouwhistoricus is spannend. Het is een ontdekkingsreis door de tijd. Zestiende-eeuwse muurstijlen, zeventiende-eeuws siermetselwerk, achttiende-eeuwse vensters, negentiende-eeuwse muurijzers. Het is ook een tocht door het Nederlandse landschap: akkerbouwbedrijven op kleigrond, veehouderij op veen en gemengde bedrijven op de zandgronden. Niet zelden leverde de bodem of het landschap de bouwmaterialen.

In de lezing wordt ingegaan op tal van aspecten die het verhaal vormen van de bouwgeschiedenis van boerderijen. Vaak betreft dat alleen het gebouw zelf, maar soms kan het bekijken van oude kaarten verhelderend zijn of geeft de bewoningsgeschiedenis aanwijzingen om het verhaal te completeren.
De lezing wordt rijk geïllustreerd met dia’s, geprojecteerd op twee schermen.