MIDDEN - DELFLAND

Johannahoeve slopen voor nieuw gemeentehuis?

Dit is het plan van de fusiegemeenten Schipluiden en Maasland. Het zou de meest geschikte plaats zijn voor het nieuwe gemeentehuis voor de nieuwe gemeente Midden-Delfland. Op zichzelf is dit best een begrijpelijke keuze. Maar de gemeente zou toch eigenlijk beter behoren te zorgen voor haar cultuur-historisch erfgoed? En dat nog wel in het "jaar van de boerderij"!

Een goed voorbeeld van hoe een boerderij in oude glorie kan worden teruggebracht is de gerestaureerde boerderij aan de Commandeurskade in Maasland (was ook bijna weg!). Reactie J. Moerman en Brief van diverse verenigingen aan de Gemeenteraad.


Johannahoeve vanaf de Keenenburgweg...

Laatste nieuws:

De beslissing tot sloop van de boerderij en de bouw van een nieuw gemeentehuis op deze plaats zal worden genomen als de nieuwe gemeente Midden-Delfland een feit is. De politiek is verdeeld over het voorgenomen besluit. 

Er moet toch een betere oplossing zijn.... 

Suggestie 1: Sloop van de Johannahoeve ten behoeve van het nieuwe gemeentehuis is geen goed idee. Beter kan het huidige gemeentehuis gesloopt worden en een praktisch meerlaags nieuw gemeentehuis op dezelfde plek worden neergezet met uiteraard een architectuur die beter past bij het dorpse karakter, een puntdak hoort daar uiteraard bij. Eventueel kan een klein deel van het land achter de johannahoeve dienen als parkeergelegenheid. Kees Moerman.

Lees ook de reacties uit de krant:


...en de stal vanuit de Wilgenlaan.


Delftsche Courant 28 augustus 2003; reacties n.a.v. artikel op 27 augustus.