MIDDEN - DELFLAND

Archeologisch onderzoek Harnaschpolder

Juni 2003. Een grote put in de Harnaschpolder in Den Hoorn, vlak naast de A4, is de komende tijd het werkterrein van de Leidse studenten archeologie. Hier wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de "Duinen van Den Hoorn". Eerder werden hier al sporen gevonden van bewoning uit het Neoliticum, de Nieuwe Steentijd (5000-2000 voor Christus). 

Vanaf begin juli worden op de vrijdagmiddagen tussen 14.00 en 15.00 (gratis) rondleidingen voor belangstellenden georganiseerd. Aanmelden op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl

 

Grootschalig onderzoek is noodzakelijk omdat binnenkort het bodemarchief zal worden vernietigd in verband met de aanleg van de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Europa, die het Hoogheemraadschap van Delfland hier gaat bouwen.

Archeologie bedrijven bestaat voor een groot deel uit verzamelen van voorwerpen die mogelijk informatie kunnen verschaffen over de geschiedenis. Enkele meters onder het maaiveld van de polder gaan groepen studenten met kisten naar de gemarkeerde locaties om voorwerpen te zoeken. De bodem is voor dit doel vlak gemaakt om zoveel mogelijk voorwerpen uit eenzelfde periode te kunnen vinden. Later, terug in het depot, zullen de voorwerpen worden gewassen en geregistreerd. Dan begint het echte werk van combineren en concluderen. 

Cees Koot, archeoloog van het Hoogheemraadschap van Delfland, verwacht veel van het onderzoek. Aan de hand van bijvoorbeeld voorwerpen en voedselresten kan veel worden opgemaakt. In de zee, toen waarschijnlijk niet verder dan zo'n 500 meter, werd gevist. Aan de hand van graten kan de vissoort worden bepaald, en dat vertelt weer hoe ver men de zee opging. Gebruiksvoorwerpen vertellen veel over bijvoorbeeld de voedselbereiding, de woningbouw enz.. 

Het is de bedoeling dat binnenkort ook bezoekers kunnen komen kijken naar de vorderingen van het onderzoek. De plaats van de opgraving is te bereiken via de Noordhoornseweg (bij het Bonte Huis linksaf) of via de Lotsweg.